Biscayne Plaza Mall

Miami, Florida | unbuilt

 

© 2016 Shulman + Associates